Nasz głos


Głosem Apostolatu jest czasopismo „Królowa Różańca Świętego”. Asystentem kościelnym czasopisma jest ks. Jan Glapiak, moderator różańca archidiecezji poznańskiej.

Dwumiesięcznik utrzymuje się tylko z prenumeraty i ew. dobrowolnych datków czytelników oraz członków Apostolatu Nowenny Pompejańskiej. Redakcja KRŚ pracuje wyłącznie dla chwały Królowej Różańca Świętego i nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Ewentualne datki będą przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów druku i wysyłki gazety oraz innych materiałów dotyczących nowenny pompejańskiej.

Naszym charyzmatem są liczne działania w internecie. Prowadzimy wiele stron poświęconych Maryi, różańcowi oraz nowennie pompejańskiej.

Koniecznie odwiedź stronę „Królowej Różańca Świętego”!


To wokół tego czasopisma koncentrują się wszystkie nasze działania. To jedno z najtańszych czasopism religijnych na rynku. Poznaj Królową już dziś.

Zobacz tutaj!
© 2017 Fundacja Królowej Różańca Świętego kontakt